Menu

Edukacja seksualna w polskich szkołach: będą zmiany na lepsze?

8 maja 2015 - Dzieci i edukacja

Do Sejmu właśnie trafił projekt ustawy o edukacji seksualnej w szkołach. Zakłada on rewolucyjne zmiany w programie nauczania: wprowadza wiedzę o seksualności człowieka i obowiązkowy udział w lekcjach!

Projekt ustawy został zaproponowany przez posłów z Ruchu Palikota. Jakie zmiany niesie ze sobą? Przede wszystkim planuje on zastąpienie dotychczasowego, nieobowiązkowego kształcenia z zakresu przygotowania do życia w rodzinie przedmiotem obligatoryjnym dla wszystkich uczniów, dotyczącym wiedzy o seksualności człowieka.

Prowadzony byłby już od 1 klasy szkoły podstawowej aż do zakończenia edukacji. Co skłoniło posłów do tak istotnych zmian? Z pewnością raport z badań Grupy Edukatorów Seksualnych \’Ponton\’ z 2009 roku.

Zgodnie z wynikami tych badań wychowanie do życia w rodzinie nie spełniało swoich funkcji. 14 godzin nieobowiązkowego bloku to często za mało, by przekazać uczniom najważniejsze treści.

Co więcej, zajęcia są prowadzone nierzetelnie, przez nieprzygotowanych do tego pedagogów. Często propagują oni na lekcjach własne poglądy, zamiast skupiać się wyłącznie na podstawie programowej, która zresztą również stała się obiektem krytyki. Istotą przygotowania do życia w rodzinie jest bowiem kładzenie nacisku na tradycyjny model rodziny, który jednocześnie utrwala stereotypy dotyczące ról płciowych w rodzinie i społeczeństwie.

Z kolei nowy projekt edukacji seksualnej koncentruje się wokół trzech filarów: wiedzy, szacunku i bezpieczeństwa.

Podstawą programową miałoby być zdrowie seksualne i reprodukcyjne, prawa i normy seksualne oraz świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo. Program ten przewiduje też problematykę równości płci w prawie i społeczeństwie oraz profilaktykę przemocy seksualnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.