Menu

UOKiK krytykowany przez PKPP Lewiatan

8 maja 2015 - Biznes i handel

Zmiany dotyczące prowadzenia przedsiębiorstw, które chce wprowadzić w życie UOKiK nie podobają się PKPP Lewiatanowi. Konfederacja pracodawców wymienia zapisy które nie odpowiadają przedsiębiorcom.

Pierwszą z kwestii, które spotykają się z dezaprobatą przedsiębiorców jest ta dotycząca kontrolowania koncentracji w przedsiębiorstwach.

Chociaż PKPP Lewiatan przystaje na propozycję dwuetapowych kontroli, które miałyby trwać miesiąc, to jednak nie chce, by istniała opcja ich wydłużania do 4 miesięcy.Tym bardziej, że nie określono precyzyjnie, w jakich sytuacjach miałoby to następować.

Przedsiębiorcy nie zgadzają się również na poszerzenie zakresu kompetencji prezesa UOKiK, który teraz mógłby nakładać spore kary finansowe na menedżerów, którzy nie dostosowali się do przepisów antymonopolowych.

Kary finansowe byłyby stanowczo zbyt wysokie, a dodatkowo, wątpliwości budzą też zasady późniejszych procesów. PKPP Lewiatan podkreśla, że to pozywający powinien udowadniać winę pozwanemu, a nie odwrotnie. Konfederacja przedsiębiorców zgadza się natomiast z tym, by wydłużyć okres, w którym można złożyć odwołanie od decyzji prezesa UOKiK.

Domaga się jednak, żeby nie wynosił on 1, jak proponuje urząd, ale 2 miesiące. Obecnie jest to zaledwie 2 tygodnie.

Ponadto, pojawiają się zastrzeżenia wobec zmian, które miałyby odnosić się do ochrony tajemnicy zawodowej adwokatów oraz radców prawnych, a także odnośnie prowadzenia kontroli oraz przeszukania w firmach. Okazuje się, że wszystkie te zapisy nie byłyby komfortowe dla samych przedsiębiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.