Menu

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na połączenie dwóch znanych banków!

25 maja 2015 - Gospodarka i finanse

Dwa duże polskie banki – BZ WBK i Kredyt Bank połączą się, tworząc jeden z największych banków w naszym kraju. Jakie zmiany przyniesie to klientom banku i całemu sektorowi bankowemu?

Po połączeniu oba banki będą działały pod nazwą Bank Zachodni WBK. Nazwa Kredyt Bank stanie się natomiast znakiem towarowym nowego banku. BZ WBK przejmie na siebie wszystkie dotychczasowe obowiązki Kredyt Banku oraz jego uprawnienia.

Oznacza to, że klienci Kredyt Banku zostaną automatycznie przeniesieni do nowego banku. Nie muszą jednak obawiać się żadnych zmian. Ich numery kont nie zostaną zmienione, będą odwiedzać te same placówki banku co do tej pory, nie będą musieli podpisywać żadnych aneksów do umów. Całe połączenie będzie dla nich niemal nieodczuwalne. W dłuższej perspektywie jego efekty będą jednak doskonale widoczne.

Dzięki połączeniu nowy bank będzie miał bardzo silną pozycję na rynku polskich usług bankowych. Będzie trzecim pod względem wielkości bankiem, jeśli chodzi o wartość aktywów i portfela kredytowego oraz drugim pod względem funduszy inwestycyjnych i działalności maklerskiej.

Przedstawiciele obu banków wyrażają nadzieję, że w przyszłości nowo powstający bank będzie mógł pochwalić się pozycją lidera wśród polskich banków. O tym, czy rzeczywiście tak będzie przekonamy się już niebawem. Do ostatecznego połączenia banków wystarczy już tylko wpis do KRS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.