Menu

Wzrasta liczba bezrobotnych matek – dlaczego?

5 maja 2015 - Społeczeństwo
Wzrasta liczba bezrobotnych matek – dlaczego?

Z danych resortu pracy wynika, że w tym roku widniało o 18 tysięcy więcej bezrobotnych kobiet po urodzeniu dziecka. Przyczyn takiego stanu rzeczy można doszukiwać się w różnych źródłach.

Przeważnie kobieta, która rodzi dziecko i wraca do pracy po urlopie macierzyńskim pracuje tylko kilka miesięcy. Następnie kończy jej się umowa o pracę i tak zaczynają się schody w drodze do znalezienia pracy.

Młoda matka jest dla pracodawców niezbyt atrakcyjnym pracownikiem, dlatego jej szanse znacznie spadają. Pod koniec pierwszego półrocza 2012 roku w urzędach zarejestrowanych było 211 tys. młodych mam. Jedną z przyczyn tego zjawiska są poniekąd same kobiety. Po kilku miesiącach ciągłego przebywania w domu z dzieckiem trudno jest na nowo przejść na tryb firmowy, wkręcić się w wir pracy. Pozostanie bezrobotną jest więc rozwiązaniem bezpiecznym i dość komfortowym.

Po drugiej stronie barykady stoją pracodawcy, dla których młoda matka jest pracownikiem, który przynosi więcej kłopotów niż pożytku.

Przedsiębiorca woli zatrudnić mężczyznę, ponieważ kobieta z dzieckiem częściej chodzi na zwolnienia lekarskie, musi opiekować się dzieckiem, do tego dochodzą urlopy na wywiadówki, a to wszystko oznacza, że firma musi dostosować się do pracownika, a nie odwrotnie.

Co prawda rząd opracował bądź opracowuje różne projekty mające aktywizować tę grupę bezrobotnych, ale jako takiej pomocy wciąż się nie odczuwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.