Menu

Fundusze unijne na lata 2007-2013

25 maja 2015 - Gospodarka i finanse

Sporo mówi się o tym, że Polska korzysta z funduszy UE, niewielu potrafi jednak wskazać konkretne przykłady ich wykorzystania. Jak wiele środków zostało wydanych, a ile można wciąż zagospodarować?

Tymczasem dane te są powszechnie dostępne. W ramach dotacji na lata 2007-2013 Unia Europejska przyznała nam łącznie ponad 67 mld euro. Do 19 lutego rozdysponowano 71,9% środków pochodzących z funduszy unijnych. Warto zaznaczyć, że na spożytkowanie pozostałej części środków z funduszy unijnych mamy więcej niż rok.

Chociaż pieniądze są przyznawane na lata 2007-2013, możemy wydawać je aż do 2015 r. Aby móc skorzystać z dofinansowania, przede wszystkim należy złożyć w odpowiednim urzędzie poprawnie wypełniony wniosek o dotację. Według danych ministerstwa rozwoju regionalnego od początku 2008 r. takich wniosków wpłynęło 211,4 tys.

Łącznie opiewają one na kwotę 452 mld złotych.

Warto zaznaczyć, że w sumie tej zawierają się zarówno środki unijne, jak i środki samodzielnie zgromadzone przez wnioskodawców. Do 19 lutego bieżącego roku zrealizowano część tych wniosków, a suma środków zaangażowanych w ramach programów unijnych wynosi 126,5 mld zł, w tym 90,3 mld złotych refinansowanych przez Unię Europejską.

Podpisano też kolejne umowy z wnioskodawcami, angażujące łącznie z już zrealizowanymi 197,9 mld zł pochodzących z funduszy unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.